Hulladékkoncessziós újdonságok és pontosítások

Hulladékkoncessziós újdonságok és pontosítások

Az utóbbi időszak fejleményei kapcsán szeretnénk Önöket tájékoztatni 3 pontban, amelyek összefoglalva az alábbiakat tartalmazzák részletesen:

Az utóbbi időszak fejleményei kapcsán szeretnénk Önöket tájékoztatni 3 pontban, amelyek összefoglalva az alábbiakat tartalmazzák részletesen:

I. A hulladékbirtokos „szerep” nem átruházható, továbbá csak koncesszornak vagy annak alvállalkozójának lehet átadni papírt bármilyen hulladékkezelési tevékenyégre, így iratmegsemmisítésre is, függetlenül az iratanyag jelenlegi fizikai helyétől.

II. A szolgáltatási ingyenes, MOHU nem számláz díjat a hulladékbirtokosoknak.

III. MOHU megrendelés leadása pedig saját érdek, hiszen csak ebben az esetben kapja meg a hulladékbirtokos a papír után járó kompenzációt.

I.

A leselejtezett, megsemmisítése szánt iratanyagok függetlenül azoknak a fizikai helyétől megsemmisítendő iratanyagnak, hulladéknak minősülnek, 200101 HAK kóddal. Ezeknek az iratoknak a gazdálkodó szervezetek a tulajdonosai, azaz hulladékbirtokosai. A szóban forgó hulladékot birtokosa csak a koncesszornak, vagy annak alvállalkozóinak adhatja át, és azt csak a koncesszor, vagy annak alvállalkozói kezelhetik. A 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200185.tv) ide vonatkozó részei:

31. § (1) A hulladékbirtokos gondoskodik a hulladék kezeléséről.  

(2) A hulladékbirtokos

a) – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe eső hulladék kezeléséről

aa) a koncessziós társaságnak történő átadás,

ab) a koncesszori alvállalkozónak történő átadás,

ac) a hulladék aa) vagy ab) alpontban meghatározottak által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvarban vagy visszaváltó berendezéseken keresztül történő átadás,

ad) a koncessziós társasággal kötött megállapodás alapján üzemeltetett hulladék átvételi helyen, illetve az átvételre kötelezettnek történő átadás, vagy

ae) koncessziós szerződés megkötésének hiányában az aa)–ad) alpont helyett az állam által kijelölt jogi személynek történő átadás,

b) az a) pont alá nem tartozó hulladék kezeléséről

ba) az általa üzemeltetett hulladékkezelő létesítményben vagy berendezéssel végzett előkezelő, hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás,

bb) a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása,

bc) a hulladék szállítónak történő átadása,

bd) a hulladék gyűjtőnek történő átadása,

be) a hulladék közvetítőnek történő átadása,

bf) a hulladék kereskedőnek történő átadása, vagy

bg) ha az átvétel az állami hulladékgazdálkodási közfeladaton kívüli, de a koncessziós szerződés teljesítése érdekében szükséges tevékenység, a hulladékbirtokos döntésétől függően az a) pont vagy a b) pont szerinti átadás

útján gondoskodik.

(4) A hulladékbirtokos által a (2) bekezdés a) pontja szerint átadott hulladék az átvétellel az állam, vagy ha az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot az állam a koncesszornak átengedte, a koncessziós társaság tulajdonába kerül.

53/A. § (7)  A 31. § (2) bekezdés a) pontjába tartozó hulladékkal kapcsolatos, az állami hulladékgazdálkodási közfeladat körébe tartozó tevékenység az állami hulladékgazdálkodási közfeladatra vonatkozó koncessziós szerződés hatálybalépését követően kizárólag az ilyen hulladékgazdálkodási koncessziós jogosultsággal rendelkező koncesszor, illetve koncessziós társaság, valamint a koncesszori alvállalkozó, vagy – ha az igénybe vett tevékenység e törvény szerinti engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül végezhető – más alvállalkozó által végezhető.

Továbbá a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Kormányrendelet (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400309.koralapján sincs arra lehetőség, hogy a 2023.07.01. előtti folyamat és elszámolás szerint történjen az iratmegsemmisítési szolgáltatás. A Kormányrendelet alapján tehát csak az alól mentesül a hulladéktermelő bizonyos esetekben, hogy a hulladékról adatot szolgáltasson a hatóságnak, az alól nem, hogy minden hulladéka tekintetében a MOHU-val szerződjön, hiszen azt a Hulladéktörvény írja elő.

II.

A MOHU honlapján elérhető hivatalos információk szerint a szolgáltatásért a MOHU nem számláz díjat. Azaz a hulladékbirtokosoknak az irodai papír esetében az elszállítás, előkezelés (iratmegsemmisítés) ingyenes:

 

Forrás: https://mohu.hu/file/documents/0/0156/b2b_szolgaltatasi_dijak.pdf

III.

A keletkezett hulladékért járó kompenzáció csak abban az esetben illeti meg a hulladékbirtokost, amennyiben regisztrál a MOHU Partnerportálon és megrendelést indít, esetünkben a Rhenus Office Systems Hungary Kft. megjelölésével. A kompenzációk kifizetése is elindult már a hulladékbirtokosok felé, igaz csak a júliusi hónapra. Jelenleg az alábbi árak érvényesek:

 

 

 

 

 

 

Forrás: https://mohu.hu/file/documents/0/0146/kompenzacio.pdf

 

Összességében elmondhatjuk, hogy tisztázódtak az eddig legnagyobb bizonytalanságot jelentő tényezők és megállapítható, hogy Partnerienk mindent egybevéve milyen költségek mellett tudják igénybe venni a megszokott magas színvonalú biztonsági szolgáltatásunkat.

 

További kérdések esetén forduljanak hozzánk a megszokott elérhetőségeinken illetve honlapunkon: www.iratmentes.hu/kapcsolat

 

Üdvözlettel:

Pankotai Tamás

ügyvezető

Szigetszentmiklós, 2023. október 27.